Konkurs na modernizację węzła cieplnego

Konkurs na modernizację węzła cieplnego

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Tęcza” ogłasza konkurs na modernizację węzła cieplnego w budynku przy ul. 1-go Sierpnia 36B w Warszawie.

Zamawiający: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Tęcza” ul. 1-go Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa NIP: 525-14-59-566

Planowany termin rozpoczęcia prac: III kwartał 2019 r.

Pytania odnośnie budynku oraz oferty należy kierować na adres e-mail sbmtecza@vp.pl do dnia 21 maja 2019 r..