Konkurs - Prowadzenie księgowości Spółdzielni.

Konkurs - Prowadzenie księgowości Spółdzielni.

Jednobudynkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa licząca 129 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali użytkowych i garaż podziemny zleci firmie rachunkowej lub samodzielnej księgowej prowadzenie pełnej księgowości Spółdzielni w tym:

 • Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów

 • Opracowywanie planów gospodarczo-finansowych oraz analiz dotyczących działalności.

 • Analiza wpłat i zadłużeń oraz przygotowywanie dokumentów i materiałów informacyjnych dla Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej

 • Wysyłanie zawiadomień o wysokości opłat za użytkowanie lokali zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej i Zarządu, rozliczeń mediów oraz innej korespondencji.

 • Wystawianie faktur

 • Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego

 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości,

 • Naliczanie i księgowanie opłat dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

 • Rozliczanie mediów ( C.O., c.w, zw).

 • Bieżące uzgadnianie z mieszkańcami sald.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w prowadzeniu księgowości Spółdzielni Mieszkaniowych

 • Znajomość programu S-bit

 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Ustawy o własności lokali

 • Terminowość

 • Komunikatywność
Oferty zawierające CV lub profil prowadzonej działalności prosimy przesyłać na adres sbmtecza@vp.pl do dnia 16.01.2022 r.