Projekt Statutu 2018 w trybie śledzenia zmian

Szanowni Państwo,
zgodnie z wnioskiem Walnego Zgromadzenia w dziale "DOKUMENTY" zamieszczony został projekt Statutu zawierający widoczne zmiany oraz komentarz prawnika. 

Plik dostępny jest również pod poniższym linkiem:
http://files.clickweb.home.pl/30/48/3048054e-3816-4995-ba2e-552ae926c8dd.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszanie ewentualnych uwag do jego treści do dnia 6 września br. bezpośrednio w biurze Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sbmtecza@vp.pl