Projekty Statutu i Regulaminów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dziale "DOKUMENTY" zamieszczone zostały projekty Statutu oraz Regulaminów, których zmiany poddane zostaną pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.