Przegląd oraz czyszczenie separatora substancji ropopochodnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja br. przeprowadzona została okresowa, obowiązkowa kontrola separatora substancji ropopochodnych wraz z czyszczeniem urządzenia oraz odbiorem odpadu. Prace na zlecenie Spółdzielni wykonała firma SUEZ Polska Sp. z o.o..

20180508_124323jpg