Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd SBM „TECZA” w Warszawie informuję, że Uchwalą nr 3/2019 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

na dzień 13 czerwca 2019 roku o godz. 18.00

Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. 1-go Sierpnia 36B w Warszawie.

Pełna wersja zawiadomienia dostępna jest w dziale "dokumenty"