Walne Zgromadzenie 2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dziale "dokumenty" zamieszczone zostały materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 13 czerwca 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Ewentualne pytania dotyczące materiałów prosimy kierować osobiście w godzinach dyżurów lub mailowo na adres sbmtecza@vp.pl

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd SBM „TECZA” w Warszawie informuję, że Uchwalą nr 3/2019 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

na dzień 13 czerwca 2019 roku o godz. 18.00

Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. 1-go Sierpnia 36B w Warszawie.

Pełna wersja zawiadomienia dostępna jest w dziale "dokumenty"