Kontakt

W celu szybkiego kontaktu prosimy o wypełnienie formularza.

KONTAKT
e-mail: sbmtecza@vp.pl 
Numer telefonu w godzinach pracy administracji: (22) 868-77-14

RADA NADZORCZA
e-mail: rada@sbmtecza.pl

OCHRONA OBIEKTU
*786*857*891*

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TĘCZA"
ul. 1-go Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa 

KRS: 0000132117

REGON: 001281211

NIP 525-14-59-566