Zmiana wysokości opłat 1.03.2022

Dokumenty

Wszelkie Uchwały, Regulaminy i pozostałe dokumenty dostępne są dla Członków w biurze spółdzielni w godzinach dyżurów.

Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymać:

  • odpis statutu i regulaminów,
  • kopie uchwał organów spółdzielni i protokoły obrad organów spółdzielni,
  • protokoły lustracji,
  • roczne sprawozdania finansowe,
  • faktury i umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi.  

Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów pokrywa zainteresowany nimi członek spółdzielni. Nie dotyczy to statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, wówczas koszty odpisów pokrywa spółdzielnia.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, uznaje, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Informacje o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej są informacjami bezpośrednio dotyczącymi majątku członków spółdzielni i zastrzeżonymi wyłącznie dla nich.

Tryb i forma udostępniania tych informacji powinna być szczegółowo uregulowana w statucie spółdzielni lub regulaminie. Dostęp do tych danych powinny mieć jedynie osoby uprawnione do przeglądania rejestru, tj. członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni.